Cizí jazyk nám nenabízí pouze slova ...
... nabízí nám i jiný svět

Telefon: +420 739 676 807

Youtube Google+

Mapa webu » Nabídka služeb » Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Základní službu jazykové školy Extern představuje výuka sedmi cizích jazyků (anglického, německého, francouzského, španělského, italského, ruského a řeckého) formou skupinových nebo individuálních kurzů. Kromě klasických jazykových kurzů pro veřejnost a firmy nabízíme také pomaturitní studium cizího jazyka, přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům, profesní jazykové kurzy (obchodní angličtina a obchodní němčina), kurzy pro děti, víkendové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní kurzy, překlady, tlumočení a jazykový audit. Novým pilotním projektem je realizace mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny (Cambridge English Exams) a z němčiny (Goethe-Institut).

Jazykové kurzy pro veřejnost se konají ve čtyřech základních úrovních – začátečníci, mírně, středně a velmi pokročilí. Každá úroveň je rozčleněna do dvou nebo tří jazykových bloků, přičemž každý blok trvá půl roku a tyto na sebe vzájemně navazují. Ve struktuře kurzů je posílena obzvláště konverzační složka (běžné situace, dialogové úlohy) tak, aby získané znalosti dovedli účastníci kurzů použít bez větších problémů v praxi. S ohledem na větší účinnost výuky se vyučuje ve skupinách maximálně o dvanácti osobách.

Přihlásit do kurzu se můžete online zde.

Pozor, novinka: Pomaturitní studium angličtiny