Cizí jazyk nám nenabízí pouze slova ...
... nabízí nám i jiný svět

Telefon: +420 739 676 807

Youtube Google+

Mapa webu » Novinky » Poznáváme svět i Plzeň s Harrym

Anglický příměststký tábor nazvaný Poznáváme svět i Plzeň s Harrym

Termín: 15.8. - 19.8.2016

Na co se mohou děti letos těšit?

 • Tábor je koncipován jako „anglický“, angličtina nás bude provázet celý týden
 • S dětmi si vyzkoušíme provést Harryho po světě na mapě i po Plzni skutečně
 • Děti se mohou těšit na vlastnoručně vyrobené předměty, které jim zůstanou jako památka na tábor.
 • Budeme chodit do lesa, soutěžit, projedeme se i na koni.
 • Čeká nás zajímavé setkání se v Zoologické zahradě v Plzni.

Organizační informace

 • Tábor je určen pro děti ve věku cca 8-13 let. Není výjimkou, že tu máme i velice šikovné mladší děti , záleží na individuální domluvě s rodiči.
 • Celý program přizpůsobíme hlavně zájmu a přání dětí. Budeme hodně venku, ale jsme připraveni na rozmary počasí, k dispozici je prostorná třída.
 • Program je veden tak, aby se děti nenásilnou formou naučily co nejvíce anglických slov a byly schopné porozumět základnímu projevu.
 • Každý den ukončíme povídáním a zhodnocením, co se dětem nejvíce líbilo, připraveny máme také různé zábavné společenské hry apod.
 • Bezprostředně před zahájením tábora obdrží rodiče dětí podrobný program s detailním rozpisem na každý den, jídelníček a také seznam věcí, které budou na táboře potřebovat (např. okopírovaná kartička zdravotní pojišťovny, náhradní oblečení, případné osobní léky apod.)

Přibližný harmonogram dne

07.00 - 08.00Převzetí dětí od rodičů
08.00 - 09.00Ranní povinnosti na mapě, hry
09.00 - 09.30Dopolední svačina
09.30 - 11.30Dopolední program I.
11.30 - 12.00Oběd
12.00 - 12.30Odpolední odpočinek, volná zábava
12.30 - 14.30Odpolední program II.
14.30 - 15.00Odpolední svačina
15.00 - 16.00Shrnutí dne, získaných dovedností, vyhodnocení soutěží
16.00 - 16.30Předání dětí rodičům

Stravování

Stravování bude zajištěno z domácí kuchyně naší babičky :-)

Cena tábora

 • DÍTĚ : 1 týden (tzn. 5 dní, Po-Pá) – 2 890 Kč
 • Sleva pro sourozence (pro druhé a další dítě) – 20 % z ceny.
 • Sleva pro KAMARÁDY – 10 % z ceny.

Sleva se vypočítává z celkové ceny tábora. První dítě platí plnou částku.

Způsob přihlášení a platba

 • V případě Vašeho zájmu vyplňte a podepište přihlášku a zašlete ji zpět e-mailem nebo poštou JŠ Extern. Přihlášku je možné také vyplnit online zde.
 • Úhrada tábora bude možná na základě zaslané faktury, kterou obdržíte e-mailem zhruba na konci června, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. Tábor lze uhradit také hotově na adrese JŠ Extern po předchozí telefonické domluvě. V případě jkýchkoli nejasností a dotazů nás určitě kontaktujte, rádi Vám vše zodpovíme, pomůžeme, vyřešíme.

Těšíme se na Vás! O prázdninách na viděnou!!!!

Přihlašte vaše dítě online!

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Bydliště:

Zdravotní omezení:

Ošetřující lékař:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště rodiče:

Telefony na rodiče:

E-mail na rodiče:

Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených na příměstském táboře (v denním tisku, na internetových stránkách apod.):

ANO NE


Přihlášku ve formátu PDF naleznete zde (130 kB) »